AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Společnost ATACHE s.r.o. je odborným akreditovaným pracovištěm pro poskytování služeb, audity a vzdělávání v oblasti BOZP, PO a PRVNÍ POMOCI.

AKREDITACE MŠMT - společnost ATACHE s.r.o. je akreditovaným pracovištěm dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

AKREDITOVANÉ KURZY DVPP (pro pedagogické pracovníky ve školství) - zajišťuje a je odborným garantem akreditovaných programů pro pracovníky ve školství = programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

AKREDITACE MINISTERSTVA VNITRA - společnost ATACHE s.r.o. je poskytovatelem služeb v oblasti BOZP a PO s nejvyšší možnou odbornou způsobilostí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, prevenci rizik a požární ochranu pro pracoviště všech úrovní požárního rizika.

AKREDITOVANÉ KURZY PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ - kurzy pro odbornou zdravotnickou veřejnost akreditované Českou asociací sester v rámci kreditního celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BOZP, PO A PRVNÍ POMOCI - uznatelné dle zákona č. 309/2006 Sb.s návazností na zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). Po absolvování kurzů z oblasti bezpečnosti práce (školení BOZP, PO, školení řidičů referentských vozidel, školení první pomoci) vystavujeme účastníkům/firmě osvědčení o absolvování kurzu vč. zápisu  a vypracování písemné dokumentace pro kontrolu ze strany orgánů činných v oblasti bezpečnosti práce a naplnění legislativních požadavků na straně zákazníka.