O nás

Společnost ATACHE s.r.o. - institut komplexního vzdělávání a služeb - školící středisko - je akreditovaným pracovištěm MŠMT, MV poskytuje servis a služby pro firmy, organizace a jednotlivce po celé České republice a na Slovensku od roku 1998 (jako fyzická osoba) od 2008 jako právnická osoba. Společnost má dvě úzce spolupracující divize:

1.    DIVIZE VZDĚLÁVÁNÍ - PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ (více info)

2.    DIVIZE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - LIFEPOINT (více info)

LIFE TEAM - výjezdový, pohotovostní, servisní, školící a preventivní tým. Odborníci LIFE TEAMU vykonávají inspekční a poradenské služby pro firmy, školy, organizace i jednotlivce v oblasti BOZP a PO (preventivní dohled na pracoviště a nastavení systému bezpečnosti, školení, inspekce pracovišť, kontrola a správa zákonné dokumentace, odborná pomoc pro vedení firem a pracovníky bezpečnosti práce, poradenství s vybavením pracoviště lékárničkami, AED, OOPP, nácvik evakuace a krizových situací..) a realizují vzdělávací programy z oblasti odborných témat, rozvoje osobnosti, znalostí a dovedností  vedoucích pracovníků a zaměstnanců ve firmách.

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM - díky spolupráci obou divizí navrhujeme a realizujeme projekty „Zdravá firma/organizace", které jsou zaměřené na celkovou osvětu v oblasti právní gramotnosti, bezpečnosti, správné pracovní praxe, efektivní komunikace a řízení, prevence nežádoucího jednání (např. pracovní úrazy, korupce, plýtvání, nebezpečné chování, genderová politika ...). CMS - Compliance Management System (ochrana organizací a vedoucích pracovníků před následky nežádoucího jednání a právními a finančními postihy) je systém, který lze ve firmě budovat na platformě toho, co stejně ze zákona musí firma dělat. Investice do oblasti vzdělávání, BOZP a PO dokážeme nastavit tak, aby byla splněna nejen povinnost, ale vzdělávání a aktivity byly přínosem pro rozvoj firmy, organizace, lidského potenciálu a pozitivní pracovní atmosféry. Naši klienti nejvíce oceňují fakt, že předvídáme, upozorňujeme, navrhujeme, propojujeme a tím optimalizujeme procesy i investice.

 

ZACHRAŇUJEME  * ŠKOLÍME * ŘEŠÍME


PRINCIPY ZÁCHRANÁŘSTVÍ VE FIREMNÍ PRAXI  - zkušenosti a podstatu záchranářské práce využíváme při školeních a službách v oblasti 1.POMOCI, BOZP a PO pro firmy, školy, organizace: jsme připraveni když potřebujete, tam kde potřebujete, jsme odborně vzdělaní a profesionálně vybavení, neříkáme "máte problém", ale problémy řešíme, umíme komunikovat s lidmi, pomáháme a jsme oporou v často neveselých situacích ... a to vše zvládáme jako tým - profesionálně, lidsky a efektivně.

Poskytujeme služby v oblasti 1.POMOCI, BOZP, PO, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ - školení, poradenství, audity, dokumentace, zastupování při jednání s orgány bezpečnosti práce. Navrhujeme a vyrábíme lékárničky pro práci, školy, sport, domácnost. Zajišťujeme zdravotnické zásobování, provozujme půjčovnu vybavení pro hromadné akce... pomáháme, organizujeme, řešíme.

PROVOZUJEME LIFE POINT - informační centrum záchranářů pro odbornou a laickou veřejnost s komplexními informacemi z oblasti záchrany života v práci, doma, při dopravních nehodách, novinky a moderní postupy v prevenci a ošetření úrazů, bezpečnosti a požární ochraně. Informace postupně rozšiřujeme a aktualizujeme.

Od března 2020 spolupracujeme se společností JM20 s.r.o. na výrobě českých kvalitní stojanů na dezinfekce, které jsme navrhli společně, protože žádné na trhu nevyhovovali potřebám záchranářských stanů a potřebám v terénu. Výsledkem jsou praktické a navíc krásné, cenově dostupné české stojany na dezinfekci. Více informací naleznete zde.

PROFESIONAL RESCUE PRODUCTS - chceme, aby byly lidem dostupné nejen informace, ale i produkty z oblasti bezpečnosti a záchrany života. Na našem e-shopu najdete produkty profesionálních záchranářů dostupné a doporučené pro firmy, odbornou i laickou veřejnost.

ZACHRAŇUJEME. ŠKOLÍME. ŘEŠÍME. Jsme tým lidí s praxí v oblasti záchrany života, organizace školení a s praxí při řešení problémů ze sanitek, zásahových vozidel, firem a organizací.  Máme lektory, kteří dokáží zaujmout lidi tématy 1. pomoci, BOZP a PO zapojit je, aby se podíleli, přimět je k přemýšlení nad svou prací, motivovat k osobní zodpovědnosti a schopnosti chránit život svým kolegům, sobě i firmě (prevence nežádoucího chování, které firmě může způsobit existenční problémy a právní důsledky).

KVALITA A ODBORNOST - jsme akreditovaným pracovištěm MŠMT a Ministerstva vnitra pro poskytování služeb v oblasti BOZP, PO, první pomoci a vzdělávání odborných témat. 

KAŽDÝ ČLOVĚK MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT! Jsme přesvědčeni, že v každém člověku je kus dobrého člověka, který dokáže ve všech oblastech práce a života pomáhat sobě i okolí ...pokud je k tomu veden! My vedeme!  Vedeme lidi k osobní zodpovědnosti a k zájmu o důležité oblasti práce a života Pomáháme managementu firem vést lidi k zájmu o zdraví, ostatní kolegy, o firmu jako celek, o svěřené hodnoty.

JSME "PEČÁCI" -  Nejsme "bezpečáci", jsme "pečáci". Navazujeme na každodenní potřeby a fungování firmy, dokážeme zaujmout posluchače, jsme praktickým přínosem pro firmu a pomocníky pro Ty, kteří musí řešit tuto oblast. Jsme "PEČÁCI" -  pečujeme, jdeme příkladem, pomáháme vedení firem využít zákonem povinné investice do BOZP a PO a do vzdělávání i jako investici do rozvoje a směřování firmy. Pracujeme teď, myslíme dopředu.

  

LOGO ATACHE (bílý panáček "atašák" v červené kostce) je spojením zdravotnického kříže a lidí, na které se zaměřujme a pro které zajišťujeme informace a služby „v kostce“.

AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ MŠMT - společnost ATACHE s.r.o. je akreditovanou společností dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Naše kurzy  jsou navíc akreditované MŠMT jako programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Organizujeme kurzy pro odbornou zdravotnickou veřejnost akreditované Českou asociací sester v rámci kreditního celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V PO - osvědčení Ministrastva vnitra pro tehnicko-organizační činnost v požární ochraně (OZO PO) dle §11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V BOZP - osvědčení o doborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OZO BOZP) dle § 10 odst.1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.

Kdo jsme MY –  záchranáři, lektoři, projektoví manažeři, auditoři, konzultanti, právníci ... lidé, kteří sami v praxi řídí firmy, zachraňují životy, komunikují ... máme znalosti a zkušenosti, které předáváme našim zákazníkům. Spolupracujeme s řadou vzdělávacích společností v ČR a SR, pro které naši lektoři školí klienty, u kterých je podmínkou praxe, odborné zkušenosti lektora a zajímavá motivační forma. Naši odborníci sledují aktuální informace z oblasti BOZP, PO a PRVNÍ POMOCI, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE LIDÍ a tyto zapracovávají do požadavků na vzdělávání, vybavení pracoviště, aktualizace a tvorbu dokumentací a poradenský servis pro firmy.

Motto: "ROZUMNĚ, BEZPEČNĚ."

Normální je pomáhat. Hledáme řešení tam, kde jiní vidí problémy.

Normálně pro nás znamená profesionálně a lidsky.

... a "S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO (LÍP) !"

 

Těšíme se MY všichni z Atache :-)